Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest ger ut 7-årig obligation i SEK

Kommuninvest har emitterat 5 miljarder kronor i en ny 7,5 år lång obligation för sitt svenska obligationsprogram. Transaktionen stängdes efter tio minuter och mötte god efterfrågan.

Den nya obligationen, kallad K2611, förfaller 12 november 2026 och emitterades till en ränta motsvarande 0,715 procents avkastning, cirka 70 räntepunkter över motsvarande statsobligation SGB 1059 och cirka 14 räntepunkter över referensränta, den s.k. swapräntan.

Efter emissionen har Kommuninvest nio utestående obligationer i det svenska obligationsprogrammet, med förfall årligen mellan 2020 och 2026. Den totala utestående volymen i programmet uppgår till 198 miljarder kronor.

Kommuninvests nuvarande prognos för långfristig upplåning för 2019 är 100-120 miljarder kronor, med förväntningar om utfall i den högre delen av spannet. Med emissionen av K2611 har totalt 48 miljarder kronor hittills lånats upp, varav 34 miljarder i svenska kronor och 3,5 miljarder i gröna obligationer.

Svenskt obligationsprogram

 

 

 

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef för Skuldförvaltning
Tel: 070-607 38 34
E-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Pelle Ekestubbe
Senior förvaltare
Tel: 010-470 88 62
E-mail: pelle.ekestubbe@kommuninvest.se

Björn Bergstrand
Chef för Medierelationer
Tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
E-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se