Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Felaktiga marknadsvärden på lån mellan 29/1 tom 29/5

Mellan 29/1 tom 29/5 felade marknadsvärden på lån (inte derivat) med 0,5%-1% av totala värdet, på ett genomsnittligt lån med två års löptid, och något mer på längre löptider. Problemet berodde på att en icke uppdaterad marginal användes i diskonteringen av lån. Vi beklagar problemet, och kan ge mer information till den som önskar.