Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommunala investeringsprojekt beviljas 3 miljarder i Gröna lån

Kommuninvests Miljökommitté, som består av miljöstrateger från kommunsektorn samt SKL, beviljade på majmötet 3 miljarder kronor i Gröna lån till 30 projekt. Nu har totalt 52 miljarder kronor beviljats som Gröna lån till 283 projekt i 124 kommuner och regioner.

 

Låntagare Projekt
AB Kristianstadbyggen Stenskeppet
Gällivare kommun Kunskapshuset
Kalmar kommun Vindkraftpark
Kalmar kommun Solceller
Kalmarhem Skärgårdsstaden etapp 1
Kalmarhem Blickfånget
Kalmarhem  Skärgårdsstaden etapp 2
Kalmarhem              Månstenen
Kommunfastigheter i Knivsta Lustigkulla förskola
Kommunfastigheter i Knivsta Adolfsbergsskolan
Kommunfastigheter i Knivsta Norrgårdens förskola
Laxå vatten AB Förnyelse och utbyggnad 2019
Skövde kommun Uppgradering Stadskvarns reningsverk
Skövde kommun Utbyggnad av VA-nät på landsbygden
Skövde kommun Dalvägens förskola
Söderköpings kommun Flerfackskärl
Söderköpings kommun Ombyggnation av V-husby reningsverk
Söderköpings kommun Norra Finnö
Tanums Bostäder AB Centrumfastigheten i Tanumshede
Tanums kommun Utbyggnad vattenverket Tanumshede
Tibro kommun Baggängsskolan
WBAB Nybyggnation av återvinningscentral
Vännäs Fastigheter AB 18 kooperativa hyresrätter
Vännäs Fastigheter AB  Nyproduktion av 6 hyresrätter 
Vännäs Fastigheter AB Energieffektivisering och nyproduktion av tre mindre lägenheter i befintlig byggnad
Vännäs Fastigheter AB Nyproduktion av 16 lägenheter
Vännäs Fastigheter AB Nyproduktion av 32 lägenheter
Vännäs Fastigheter AB Nyproduktion av 27 lägenheter
Vännäs Fastigheter AB Ombyggnad lokal till 6 hyresrätter
Värmdö kommun VA-utbyggnad

 

Gröna lån