Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest emitterar sin sjunde gröna obligation

Kommuninvest har gett ut en ny grön obligation, den sjunde hittills och den femte i svenska kronor. Trots svårare förhållanden, till följd av lägre räntor,  emitterades på tisdagen gröna obligationer till ett värde av fem miljarder kronor. Den uppskattade prisskillnaden till Kommuninvests traditionella svenska obligationer var en räntepunkt.

Den gröna obligationen köptes av 25 inhemska och internationella investerare, bland annat Catella Fondförvaltning och 7:e AP-fonden.

– I dagens lågräntemiljö är bra investeringsalternativ med låg risk och god likviditet en bristvara. Kommuninvest är ett bra alternativ tycker vi. När dessutom emissionslikviden öronmärks för investeringar som minskar miljöpåverkan i Svenska kommuner skapas ett instrument som har en naturlig plats i alla obligationsportföljer. Det är ett klassiskt exempel på en ”win/win”-situation, säger Thomas Elofsson, förvaltningsansvarig på Catella Fonder.

– Omställningen till ett mer hållbart samhälle behöver omfattande finansiering och vi på AP7 har idag gröna investeringar i alla tillgångsslag och planerar även att de ska växa. Kommuninvest har visat att de är bra på att hitta nya investeringsmöjligheter som både lever upp till kvalitetskraven för gröna obligationer och de nödvändiga finansiella villkoren för att vi ska kunna investera, säger Ingrid Albinsson, vice vd och kapitalförvaltningschef AP7.

Obligationen var en s.k. tap till en befintlig utestående obligation med förfall i mars 2024. Med en total utestående volym om 8,5 miljarder kronor är den gröna obligationen den näst största som har emitterats i Norden.

Sedan Kommuninvest lanserade sitt gröna upplånings- och utlåningsprogram i juni 2015 har 28,9 miljarder kronor emitterats i sju gröna obligationer, vilket gör Kommuninvest till största svenska emittent. Hittills har fem gröna obligationer emitterats i svenska kronor och två i amerikanska  dollar.

Christian Ragnartz, chef för Kommuninvests skuldförvaltning, kommenterade transaktionen:

– Det är ett fortsatt stort intresse för våra gröna obligationer, främst från svenska investerare men även från utländska. Sverige har länge varit ett föregångsland för ansvarsfulla investeringar och denna emission bekräftar bilden. Totalt deltog investerare från tio länder, vilket indikerar att intresset ökar även utomlands.

Kommuninvest matchar den gröna obligationsutgivningen mot s.k. Gröna lån för investeringsprojekt som tar sikte på minskad miljöpåverkan. Kommuninvests portfölj av Gröna lån omfattar fler än 250 projekt i ett 120-tal kommuner och regioner. Kommuninvest förväntar sig en fortsatt ökning av den gröna utlåningen, och att kunna vara en frekvent emittent av gröna obligationer.

Bland övriga investerare i tisdagens transaktion ingick Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, Alliance Bernstein, Captor, Dina Försäkringar AB, Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, Handelsbanken Fonder AB, Joh. Berenberg Gossler & Co. KG. Berenberg Bank Trading, LF Bank Treasury, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Nordea Investment Management samt SBAB Bank Treasury. Swedbank Robur AB.

Kommuninvests prognos för upplåning under 2019 uppgår till 100-120 miljarder kronor med större sannolikhet för utfall i det övre spannet.

 

Se vår film om Gröna lån och gröna obligationer nedan.

 

Mer information

Se Press Points (på engelska)

Gröna obligationer

 

 

 

Kontaktinformation

Christian Ragnartz
Chef för Skuldförvaltning
Tel: 070-607 38 34
e-post: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Björn Bergstrand
Hållbarhetschef
Tel: 070-886 94 76
e-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se