Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Uppdaterad upplåningsprognos för 2019

Vi har uppdaterat vår prognos för långfristig upplåning (över 1 år). Prognosen höjs med 20 miljarder till ett nytt spann om 120-140 miljarder kronor för 2019 till följd av fortsatt god utlåningstillväxt.

God efterfrågan på Gröna Lån gör att vi håller fast vid den förväntade ökningen av antalet emissioner av gröna obligationer, från tidigare en till två gånger per år till en gång per kvartal. Fram till sista juni har vi lånat upp motsvarande 75 miljarder kronor i långfristig upplåning.

Den långfristiga upplåningen kommer fortsatt att ha tyngdpunkt på benchmarkupplåning i SEK och USD, inklusive grön finansiering, samt upplåning i s.k. Uridashi-format på den japanska marknaden.

Idag finansieras mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld på cirka 640 miljarder kronor via Kommuninvest. Vi fortsätter att växa till följd av högre marknadsandel och ökade välfärdsinvesteringar bland svenska kommuner och regioner.

 

Kontaktinformation

Christian Ragnartz
Chef för Skuldförvaltning
tel: 070-607 38 34
e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Björn Bergstrand
Chef för Medierelationer
tel: 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se