Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

2019 års externrevisorsutlåtande avseende ramverk för gröna obligationer

Vi publicerar idag vår fjärde granskningsrapport avseende ramverket för gröna obligationer. Rapporten, som utförts av vår externrevisor KPMG, har genomförts för att verifiera användningen av medel som erhållits vid emission av gröna obligationer.

Vi emitterade vår första gröna obligation i mars 2016, om 600 miljoner dollar, och har sedan dess emitterat ytterligare sex gröna obligationer, i kronor och dollar. Med totalt motsvarande 28,9 miljarder kronor i utgivna obligationer, varav 23,9 miljarder är utestående, är vi Sveriges största emittent av gröna obligationer.

De gröna obligationerna finansierar utlåning till kommunala investeringsprojekt inom bland annat förnybar energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik och vattenhantering. Per sista juni 2019 hade vi godkänt 52,3 miljarder kronor till 284 investeringsprojekt i 124 kommuner och regioner.

Vårt ramverk för gröna obligationer ansluter sig till de rekommendationer som utfärdats av Green Bond Principles (GBP). GBP rekommenderar emittenter att använda sig av extern granskning för att styrka att deras gröna obligationer uppfyller de viktigaste kriterierna i principerna för gröna obligationer, för att ge investerare och andra intressenter tillgång till ett utlåtande från en oberoende part.

Vi genomför sådan extern granskning på två sätt. Dels har ramverket en second opinion från Cicero, det Oslo-baserade klimat- och miljöforskningsinstitutet. Vi anlitar vidare vår externrevisor för att verifiera användningen av de medel som erhålls vid emission av gröna obligationer.

  Ladda hem Kommuninvest Green Bonds Assurance Report 2019

 

Kontaktinformation

Björn Bergstrand
Chef för Medierelationer
0708-86 94 76
bjorn.bergstrand@kommuninvest.se