Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Testpiloter av prognosverktyg baserat på machine learning sökes

Munifin, Kommuninvests systerorganisation, har tagit fram en enkel modell och metod som prognosticerar kommuners resultat- och balansräkning. Prognoserna utgår från historiska bokslut, kommande investeringar och vissa demografiska prognoser. Kommuninvest undersöker möjligheten att erbjuda ett liknande verktyg i KI Finans för medlemmar som har behov av långsiktiga prognoser för exempelvis resultat, kostnader eller skuldutveckling.

I denna utforskande fas behövs synpunkter från våra medlemmar. Därför erbjuds möjligheten att under en begränsad tid (några veckor) få testa verktyget på egen hand.

Det som behövs av den som testar är intresse och behov av prognostisering. Testandet sker på egen hand, på valfritt sätt och med valfri data i en lättillgänglig men avancerad prognosmodell baserad på machine learning. Efter testperioden önskar Kommuninvest få en kort utvärdering av verktyget.

 

Intresserad?

Kontakta kundgruppen