Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vi emitterar vår åttonde gröna obligation

Vi har gett ut en ny grön obligation om 3 miljarder kronor. Bland investerarna ingick Alecta, Länsförsäkringar och SEB IM. Kommuninvest har nu 22,5 miljarder kronor samt 500 miljoner dollar utestående i fem gröna obligationer.

Tisdagens transaktion bestod av en utökning av nuvarande KOMINS 0,625% med förfall i juni 2023, som efter transaktionen har en utestående volym om 6 miljarder kronor.

Vi matchar den gröna obligationsutgivningen mot s.k. Gröna lån för investeringsprojekt som tar sikte på minskad miljöpåverkan. Den 30 juni 2019 uppgick vår portfölj av Gröna lån till totalt 284 projekt i 124 kommuner och regioner. Totalt hade 52,4 miljarder kronor beviljats, varav 35,5 miljarder kronor hade utbetalts.

Vi förväntar oss en fortsatt ökning av den gröna utlåningen, och att vi kan vara en frekvent emittent av gröna obligationer, i flera valutor. Vår prognos för upplåning under 2019 uppgår till 120-140 miljarder kronor.

 

Se vår film om Gröna lån och gröna obligationer nedan.

 

Gröna obligationer

 

 

 

Kontaktinformation

Christian Ragnartz
Chef för Skuldförvaltning
tel: 010-470 87 06
christian.ragnartz@kommuninvest.se

Björn Bergstrand
Chef för Medierelationer
tel: +46 (0) 70-886 94 76
bjorn.bergstrand@kommuninvest.se