Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Garantier (exempelvis Borgen) kan nu länkas med alla affärstyper, ex. lån, cert, obligationer, derivat, checkkonton, facilitet, mm

För att enkelt följa upp exempelvis borgensåtaganden och beräkna borgensavgifter kan en sk ”Garanti” (en affärstyp) registreras i KI Finans, och sedan länkas till gällande lån. Nu stöds alla lånetyper och derivat.