Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommunala investeringsprojekt beviljas 2,1 miljarder i Gröna lån

Gröna lån, dvs. finansiering för investeringar som tar sikte på att minska klimatförändringar och främja en hållbar miljö, växer snabbt. På senaste Miljökommittémötet beviljades 2,1 miljarder kronor i Gröna lån till 11 projekt. Nu har totalt 60 miljarder kronor beviljats som Gröna lån till 325 projekt i 135 kommuner och regioner.

– Intresset för Gröna lån växer hos både små och stora kommuner och regioner, och vi ser flera tecken på att det blir alltmer integrerat i den ordinarie verksamheten, säger Kommuninvests utlåningschef Björn Söderlundh. Grön och hållbar finansiering börjar exempelvis komma in som ett krav i finanspolicyer och andra interna styrdokument.

 

Låntagare Projekt
Torsby kommun Frykenskolan
Hörby kommun Idrottshall
Kristianstads kommun Sånnaskolan
Oxelösunds kommun LED-armaturer på gatubelysningen
AB Eidar Trollhättan Förskola
Trollhättan Exploatering AB Stadsdelsutveckling
Båstads kommun Förslövs skola
Uddevalla kommun Flerbostadshus
Uddevalla kommun Flerbostadshus Östanvindsvägen
Uddevalla kommun Flerbostadshus Visvägen
AB Transitio Regionalfordonståg