Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kriteriet i ditt portföljfilter kan nu gälla (valbart) även för Simulerade affärer

Hittills har simulerade affärer inkluderats på Analys och Rapporter så fort man inkluderat dem via taggen(arna) man angett. From nu finns ett nytt tillval, nämligen att även låta Portföljfiltret avgöra om den taggade simulerade affären uppfyller portföljfiltrets kriteria. Klicka i såfall i checkboxen ”Applicera portföljfiltret till taggade simulerade affärer” under fältet där du väljer taggar.