Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ekerö kommun ny medlem i Kommuninvest

Vi har fått en ny medlem. Ekerö kommun har invalts som medlem 290 i Kommuninvest ekonomisk förening. Därmed är totalt 290 kommuner och regioner medlemmar i Kommuninvest, motsvarande 96 procent av kommunerna. 278 kommuner och 12 regioner ingår i samverkan.

Kommentar från Christina Hedberg, kommundirektör, Ekerö kommun:

– Ekerö kommun befinner sig i en expansiv fas och står inför en period om minst 5–10 år med stora investeringar. Den kommande investeringsvolymen, i bostäder och verksamhetslokaler med mera, kommer inte enbart att kunna finansieras med interna medel. När vi tar upp externa lån har vi ett ansvar inför skattebetalarna att erhålla bästa möjliga lånevillkor.

– Vårt medlemskap i Kommuninvest återspeglar främst en vilja till ökad konkurrensutsättning vid upptagande av lån. Jag har god erfarenhet av Kommuninvest från min tid som kommundirektör i Gnesta, de har konkurrenskraftiga villkor och besitter god kompetens avseende finansiering av kommunala verksamheter. Det känns tryggt att kunna ha Kommuninvest som samarbetspartner.

För mer information

Björn Bergstrand
Chef för Medierelationer
tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Ulf Bengtsson
Direktör Kommuninvest ekonomisk förening
tel: 070-340 39 83