Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest emitterar största gröna obligationen hittills från nordisk SSA-aktör

Vi har emitterat motsvarande närmare 10 miljarder kronor i en ny 3-årig grön obligation för vårt program för s.k. benchmarkupplåning i USD. Transaktionen är den hittills största enskilda gröna obligationen från en nordisk SSA-aktör (Sovereigns, Supranationals, Agencies) och bekräftade vår position som största svenska emittent av gröna obligationer.

Den nya obligationen förfaller 24 april 2023 och emitterades till en ränta motsvarande 1,625 procents avkastning, 11 räntepunkter över referensräntan, den s.k. swapräntan, och 9,55 räntepunkter över motsvarande amerikanska statsobligation. Intresset i obligationen var stort och orderboken uppgick till ca 2,2 miljarder dollar. Vi valde att emittera 1 miljard dollar och istället dra ner spreaden mot swapräntan med tre räntepunkter.

Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterade:

– Kommunsektorn fortsätter investera kraftfullt i klimatsmart infrastruktur och bidrar därmed till Sveriges mål om att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Vi är glada över att den snabba tillväxten för Gröna lån gör att vi kan emittera en sådan stor grön obligation och att den får en prissättning som stödjer våra medlemmars mål om kostnadseffektiv och hållbar finansiering.

Tobias Landström, biträdande chef för skuldförvaltningen på Kommuninvest:

– Kommuninvest är stolta över att vara en ledande låntagare av gröna obligationer i Norden. Vi är mycket nöjda över att se så stort deltagande från investerare världen över, vilket bidrog till att detta blev den största gröna SSA-obligationen hittills från en nordisk låntagare.

Efter emissionen har vi tretton utestående benchmarkobligationer i USD varav två är gröna, med förfall årligen mellan 2019 och 2023. Den totala utestående volymen i programmet uppgår till drygt 152 miljarder kronor (15,6 miljarder USD).

Den 30 oktober 2019 uppgick vår portfölj av Gröna lån till totalt 325 projekt i 135 kommuner och regioner. Totalt hade 59,9 miljarder kronor beviljats, varav 37,7 miljarder kronor hade utbetalts.

Vår nuvarande prognos för långfristig upplåning för 2019 är 120–140 miljarder kronor. Med aktuell USD-emission har totalt 130 miljarder kronor hittills lånats upp. Ytterligare information om transaktionen ges i bifogade Press Points (på engelska).

Mer information om USD Benchmarkprogram

 

 

 

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef för Skuldförvaltning
tel: 070-607 38 34
e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström
Biträdande chef för Skuldförvaltning
tel 070-586 78 51
e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Marcus Waineby
Senior förvaltare
tel: 010-470 88 62
e-mail: marcus.waineby@kommuninvest.se

Björn Bergstrand
Chef för Medierelationer
tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se