Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Jennie Enström och Stig Montin får 2019 års Axelpris

Jennie Enström, kanslichef i Strängnäs kommun och Stig Montin, professor vid Förvaltningshögskolan i Göteborg, får 2019 års Axelpris. Pristagarna, som erhåller 25.000 kr var, fick utmärkelsen vid en ceremoni i Stockholm på onsdagskvällen.

Det är Kommuninvest och konsultföretaget Public Partner som står bakom Axelpriset, som fått sitt namn efter Axel Oxenstierna. På 1600-talet lade han grunden till den moderna staten och bidrog till att skapa en ordning som tydliggjorde rollerna mellan beslutsfattare och verkställare. En ordning som fortfarande är grunden för Sveriges moderna förvaltning.

Axelpriset är instiftat för att lyfta fram den offentliga verksamhetens vikt för tilliten till samhällskontraktet och de grundläggande demokratiska värden det bygger på. Utmärkelsen ska lyfta fram och hedra människor som bidragit till att trygga och utveckla tilliten.

För Jennie Enström lyder motiveringen bland annat: ”Jennie uppmärksammas särskilt för sin förståelse för det kommunala uppdragets komplexitet samt för sin viktiga roll som konstitutionellt stöd till såväl politik som förvaltning i Strängnäs kommun. Hon personifierar stabilitet, ordning och handling, några av grundbultarna i all offentlig verksamhet.”

Motiveringen för Stig Montin lyder bland annat: ”Stig har genom sin forskning och i sin utbildningsgärning säkerställt att väldigt många nu verksamma och framtida tjänstepersoner har tillräckliga kunskaper för såväl det vardagliga arbetet som för att utveckla detsamma. Han har förmått att åskådliggöra förhållandet mellan de förtroendevalda och tjänstepersoner i ett komplext system som sträcker sig utanför den enskilda kommunen och regionen.”

Göran Färm, ordförande för Kommuninvest ekonomisk förening kommenterar valet av pristagare:

– För Kommuninvest är det angeläget att lyfta fram kommunala tjänstemän som värnar den offentliga verksamhetens principer, resultat och hållbarhet. Jennies och Stigs gärningar är goda exempel på det fantastiska arbete som utförs av offentligt anställda och som på olika sätt bidra till ett välfungerande samhälle.

Roger Johansson, ordförande för Public Partner AB, säger:

– Våra två pristagare personifierar betydelsen av att i såväl forskning som i praktik stå för de värden som den offentliga verksamheten bygger på. Resultaten av Stigs forskning bidrar starkt till att öka kunskaper och insikter om den komplexitet som präglar offentlig verksamhet. Jennie representerar de bästa sidorna i en ämbetsmannatradition och står för begrepp som integritet, kompetens och förtroende i den viktiga relationen mellan förtroendevalda och anställda.

Om Jennie Enström

45 år, gift, kanslichef i Strängnäs kommun sedan maj 2018. Utbildning: Socionom, magisterexamen socialt arbete, forskat inom kriminalpsykologi.

Om Stig Montin

65 år, gift, fyra barn och fem barnbarn. Professor i offentlig förvaltning med inriktning mot kommunal politik och förvaltning vid Förvaltningshögskolan i Göteborg. Utbildning: Disputerade i statsvetenskap 1993, docent 1999 och professor sedan 2007.

Om Public Partner

Public Partner är ett konsultföretag som är verksamt inom främst offentlig sektor. Företaget har ett tjugotal konsulter med olika specialiteter inom bl.a. ledarskap, organisation samt samspel mellan politik och förvaltning. Företagets samhällsengagemang ligger till grund för att vara partner i Axelpriset.

För ytterligare information

Björn Bergstrand
Chef för Medierelationer
tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Krister Högne
VD Public Partner AB
tel: 073-0208432
e-mail: krister@publicpartner.se