Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

KI Finans byggs ut med verktyg för likviditet och investeringar

KI Finans har över 2 000 användare och utvecklas kontinuerligt för att möta användarnas behov inom kommunal finansförvaltning. I januari 2020 kompletteras finansförvaltningstjänsten med ett verktyg för hantering av likviditet och investeringar. Alla fullversions-användare i KI Finans kommer ha tillgång till det nya verktyget.


KI Finans Likviditet och investeringar

Likviditet och investeringar är ett verktyg som låter användaren göra korta (dagar), medellånga (veckor) och långsiktiga (månader) likviditetsprognoser. Användaren lägger in uppgifter om banksaldon samt prognostiserade och faktiska kassaflöden medan finansiella flöden från KI Finans Skuld importeras automatiskt.  Systemet konsoliderar automatiskt de inlagda uppgifterna och likviditetsprognoser skapas både på enhets- och koncernnivå. En enhet kan till exempel vara en kommun, region, förvaltning inom kommun eller region, bolag eller kommunalförbund, medan koncernen är summan av enheterna inom samma organisation.


Hjälp oss att vidareutveckla KI Finans 

Under hösten har ett antal KI Finans-användare fått testa verktyget för likviditet och investeringar. Det har varit värdefullt för att kunna upptäcka nödvändiga justeringar. När det nya verktyget introduceras är vi tacksamma för att få fortsatt feedback från nytillkomna användare.


Frågor eller kommentarer

Kontakta oss på KIFinans-support@kommuninvest.se vid eventuella frågor eller kommentarer om verktyget.