Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Priset för användarlicens till KI Finans höjs med 25 procent

Finansförvaltningstjänsten KI Finans introducerades 2014 och har utvecklats kontinuerligt för att möta användarnas behov inom kommunal finansförvaltning. Priset för KI Finans höjs med 25 procent under 2020. Detta är första gången som priset för finansförvaltningstjänstens höjs. Prishöjningen sker för att täcka utvecklingen av funktionalitet och moduler som har gjorts sedan 2014.


Utvecklingen av KI Finans har bland annat möjliggjort:

  • Likviditets- och investeringsplanering
  • Möjlighet att lägga in och följa upp sin finanspolicy
  • Bättre rapportfunktion med bland annat standardrapporter
  • Möjlighet att skapa interna låneavier
  • Möjlighet att lägga in borgensavgifter
  • Prislista med aktuella priser från Kommuninvest
  • Möjlighet att signera låneavtal med Mobilt BankID
  • En dokumentmodul som även kan användas till interna dokument

 

Ny prislista

 

 

Prissättning av KI Finans

Framöver kommer mindre justeringar av priset ske årligen för att undvika större prishöjningar. Nästa faktura för KI Finans skickas i augusti 2020.