Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

KI Finans kompletteras med likviditet- och investeringsverktyg 13 januari

KI Finans har över 2 000 användare och utvecklas kontinuerligt för att möta användarnas behov inom kommunal finansförvaltning. Den 13 januari kompletterades finansförvaltningstjänsten med ett verktyg för hantering av likviditet och investeringar. Alla användare med fullversion av KI Finans har tillgång till verktyget i KI Finans meny den 13 januari. Verktyget kommer vidareutvecklas under året, exempelvis kan de som önskar automatisk saldouppdatering från banken få det framöver.


KI Finans Likviditet och investeringar

Likviditet och investeringar är ett verktyg som låter användaren göra korta (dagar), medellånga (veckor) och långsiktiga (månader) likviditetsprognoser. Användaren lägger in uppgifter om banksaldon samt prognostiserade och faktiska kassaflöden och finansiella flöden från KI Finans Skuld importeras automatiskt.  Systemet konsoliderar automatiskt de inlagda uppgifterna och likviditetsprognoser skapas både på enhets- och koncernnivå. En enhet kan till exempel vara en kommun, region, förvaltning inom kommun eller region, bolag eller kommunalförbund, medan koncernen är summan av enheterna inom samma organisation.

 

Kom igång  på egen hand 

KI Finans Likviditet och investeringar är ett verktyg som är lätt att komma igång med på egen hand.

  1. Läs introduktionsartikeln till KI Finans Likviditet och investeringar
  2. Fyll i checklistan med informationen som behövs för att komma igång (klicka på länken, checklistan finns längst ner på sidan).
  3. Följ manualen steg för steg.
  4. Nu är du redo att börja använda KI Finans Likviditet och investeringar!


Hjälp oss att vidareutveckla KI Finans 

Under hösten har ett antal KI Finans-användare fått testa verktyget. Det har varit värdefullt för att kunna upptäcka nödvändiga justeringar. När verktyget introduceras är vi tacksamma för fortsatt feedback från nytillkomna användare.


Frågor eller kommentarer

Kontakta oss på KIFinans-support@kommuninvest.se vid eventuella frågor eller tekniska problem.