Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest ger ut 6-årig obligation i SEK

Kommuninvest har 234 miljarder kronor utestående i sitt svenska obligationsprogram.

Kommuninvest har emitterat 3 miljarder kronor i en ny 6 år lång obligation för sitt svenska obligationsprogram. Transaktionen stängdes efter en minut och mötte god efterfrågan.

Den nya obligationen, kallad K2602, förfaller 4 februari 2026 och emitterades till en yield på 0,43 procent, cirka 67 räntepunkter över interpolerad stadskurva och cirka 16,5 räntepunkter över referensränta, den s.k. swapräntan.

Efter emissionen har Kommuninvest tio utestående obligationer i det svenska obligationsprogrammet, med förfall årligen mellan 2020 och 2026. Den totala utestående volymen i programmet uppgår till cirka 234 miljarder kronor.

Kommuninvests nuvarande prognos för långfristig upplåning för 2020 är 140-160 miljarder kronor. Med emissionen av K2602 har totalt cirka 5,5 miljarder kronor hittills lånats upp.

Svenskt obligationsprogram

 

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef för Skuldförvaltning
tel: 070-607 38 34
e-mail: 
christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström
Biträdande chef Skuldförvaltning
tel: 070 586 78 51
e-mail tobias.landstrom@kommuninvest.se

Björn Bergstrand
Chef för Medierelationer
tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
e-mail: 
bjorn.bergstrand@kommuninvest.se