Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Efter medlemssamråden: Justering av förslag om ökad medlemsinsats

En viktig fråga på medlemssamråden var behovet av att under de kommande åren tillföra kapital. Enligt nuvarande prognoser kommer lånevolymerna att växa. För att Kommuninvest då ska klara sitt kapitalmål blir det nödvändigt att bygga upp en större kapitalbuffert.

Föreningsstyrelsen presenterade på samråden ett förslag till stadgeändringar som bl a innebär att insatskapitalet ska ökas från 900 till 1250 kr per invånare för kommuner och från 180 till 250 kr per invånare för regioner samt att ökningen ska ske successivt så att den är fullt genomförd i slutet av 2024.

Av samråden framgick att ett antal medlemmar önskade att beräkningsmodellen bakom förslaget skulle ”stresstestas”. Det är, menade dessa medlemmar, viktigt att se till att marginalerna är så väl tilltagna att föreningsstyrelsen fram till 2024 inte behöver komma tillbaka till medlemmarna med ytterligare förslag om kapitalförstärkningar. Då är det bättre att fastställa en lite högre insatsnivå i detta skede och att ge styrelsen mandat att längre fram sänka den nivån om det skulle visa sig att hela utrymmet inte behöver tas i anspråk.

En förnyad analys på Kommuninvest – gjord med förutsättningen att det inte ska bli aktuellt att under kapitaliseringsperioden återkomma med nya kapitalförslag – har lett fram till slutsatsen att det vore klokt att, på dessa grunder, justera den föreslagna insatsnivån för kommuner från 1250 till 1300 kr per invånare och för regioner från 250 till 260 kr per invånare. Detta ger följande trappor:

 

Insatskapital kommuner        År

1000 kr/invånare                     2021

1100 kr/invånare                     2022

1200 kr/invånare                     2023

1300 kr/invånare                     2024

 

Insatskapital regioner             År

200 kr/invånare                       2021

220 kr/invånare                       2022

240 kr/invånare                       2023

260 kr/invånare                       2024

 

I övrigt är förslaget oförändrat. Precis som tidigare innehåller det två i sammanhanget centrala beståndsdelar: att föreningsstyrelsen om det finns särskilda skäl ska kunna besluta att en enskild medlem får ha ett lägre insatskapital samt att styrelsen generellt ska kunna besluta om en lägre nivå för insatskapitalet om det visar sig att hela utökningen av kapitalet inte behövs.

Föreningsstyrelsens arbetsutskott kommer att föreslå dessa justeringar till det styrelsemöte som äger rum den 11 mars. För att ni som medlemmar ska kunna förbereda er så bra som möjligt inför stämman är det viktigt att redan nu meddela att saken finns på agendan.

Förslaget till stadgeändringar i sin helhet, samt övriga stämmohandlingar, kommer att skickas ut den 27 mars. Väl mött i Göteborg!

 

Om ni har frågor eller synpunkter kring detta – hör då gärna av er till:

Ulf Bengtsson
Föreningsstyrelsens sekreterare

Mail: ulf.bengtsson@kommuninvest.se

Telefon: 010-470 87 18