Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Delta på forskningsseminarium om och med kommunsektorn

Ett forskningsseminarium om och med kommunsektorn anordnas av Kommuninvest den 27 mars i Stockholm. På seminariet möts forskare och tjänstepersoner i syfte att hitta nya tankesätt för att möta framtidens utmaningar. Frågor kring effektivisering, skatter, bostadsbrist och ledarskap belyses i olika vinklar med den kommunala sektorn i fokus.

Emelie Värja, forskning- och utbildningsansvarig på Kommuninvest är ansvarig för seminariet:

– Vi vill låta forskare och tjänstepersoner mötas för att tillgängliggöra forskning, men också ge forskare en bild av vilka utmaningar tjänstepersonerna står inför. Alla deltagare kommer förhoppningsvis gå därifrån med nya perspektiv. För Kommuninvest blir det en vägledning i vårt fortsatta forskningsarbete.

Program och anmälan