Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Hållbara investerarsamtal givet arbetssätt vid upplåning

Kommuninvests hållbarhetsarbete utvecklas i snabb takt. Inom ekologisk hållbarhet handlar det om att minska både den egna, direkta, miljöbelastningen och den indirekta miljöbelastningen vid kreditgivning och placering.

Vi gör nu ett förarbete inför en potentiell grön EUR-transaktion. I uppdraget till de fem banker som sköter processen har vi gjort klart att fokus ska ligga på digitala möten snarare än fysiska möten. Denna signal har uppmärksammats i finansvärlden. Det nya synsättet, som utgår från vår hållbarhetspolicy, är tydligt och enkelt: för att kunna dra ner på affärsresandet, och därmed minska miljöbelastningen, ser vi till att en större del av investerarsamtalen sker via telefon eller över webben.

– Vi jobbar mycket aktivt för att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet. Vi har konstaterat att det finns ett stort värde i att träffas fysiskt, men att detta med dagens teknik inte behöver göras i samma utsträckning som tidigare. Att göra vad vi kan för att dra ner på affärsresandet är då en naturlig hållbarhetsåtgärd. Vi har redan kommit en bit på vägen. När vi lägger mindre tid på resande kan vi lägga mer tid på värdeskapande aktiviteter som på sikt skapar mer medlemsnytta, säger Tobias Landström, biträdande chef skuldförvaltning.

Denna serie investerarsamtal är ett steg i genomförandet av det nya strategiska programmet för upplåning i EUR.

 

Vårt hållbarhetsarbete