Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

”Den gröna trenden är stark”

Igår presenterades en ny upplaga av den årliga effektrapporten för Kommuninvests gröna obligationer: Green Bonds Impact Report, December 2019. Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest, ger sin syn på nuläge och framtid i arbetet med grön finansiering.

Vad är poängen med denna redovisning? Varför ges den en så framträdande plats?

Effektrapporteringen är avgörande för att ett program för gröna obligationer ska fungera. Investerarna behöver regelbundet få en klar och tydlig bild av den gröna projektportföljen: hur den ser ut, vartåt den utvecklas och vad den ger för hållbarhetseffekter. Att vara trygg i denna typ av investering är ju bara möjligt om de gröna obligationerna i mycket konkreta termer levererar på miljö- och klimatmålen. Sedan är det även värdefullt för många investerare att i detalj kunna se och illustrera hela finansieringskedjan – exempelvis från en pensionssparare med gröna prioriteringar till en kommunal förskola som byggs och drivs med starkt grön profil. Detta är investeringar med ett viktigt syfte.

Vi fortsätter att utveckla vår effektrapportering för att den ska vara högkvalitativ, robust och konservativ – och ett exempel för andra att inspireras av. Som en av Sveriges och Nordens ledande aktörer på området ser vi det som helt naturligt att främja den gröna finansieringen i samhället genom att bland annat ligga i framkant vad gäller effektrapporteringen.

Vilken är den viktigaste nyheten i rapporten? Vad bör man inte missa att få med sig?

Jag skulle säga tillväxten i programmet. Såväl antalet involverade kommuner och regioner som antalet investeringsprojekt steg markant. Grön finansiering används nu av mer än hälften av Kommuninvests medlemmar. Volymen utbetalda Gröna Lån ökade, i linje med detta, från 25,8 till 40,3 miljarder kr – alltså med hela 56 procent. I och med det passerar andelen Gröna Lån i Kommuninvests totala utlåning nu 10 procent, vilket är en viktig milstolpe. Sammantaget ser vi en väldigt stark utveckling.

Jag skulle också vilja lyfta fram den specialanalys som vi denna gång gjorde av projekten på VA-området. Där har vi både metodologiskt och kunskapsmässigt tagit betydelsefulla steg framåt. VA-projekten har genomgående en påtaglig miljönytta. Vi har nu en mer kvalificerad bild av hur stort bidraget är i form av minskade utsläpp (av kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen), av energieffektiviteten i avlopps- och reningsverk samt av hur mycket egen elektricitet och biogas som produceras. Allt detta är det mycket bra att kunna redogöra för och ta med sig i det fortsatta utvecklingsarbetet.

I dagarna har ni offentliggjort ett nytt partnerskap, fokuserat på gröna obligationer och hållbarhet, med Government Pension Investment Fund (GPIF). Vad kommer det att få för betydelse?

GPIF är inte bara en av världens största pensionsfonder. Detta är också en aktör som driver hållbarhetsfrågorna på bred front och som utan tvekan är att betrakta som en global ledare inom hållbara investeringar. GPIF har så här långt fokuserat på investeringar i stater och multinationella aktörer. Nu har de på sistone valt att inleda partnerskap med tre aktörer på det nationella planet: tyska KfW, holländska BNG Bank och Kommuninvest. För vårt arbete med gröna obligationer blir detta nya samarbete naturligtvis en stor tillgång.

Du nämnde att andelen Gröna Lån nu passerar milstolpen 10 procent. Hur lång tid tror du att det tar att nå kommande milstolpar – 15 och kanske 20 procent? Vad ser du framför dig för utvecklingstakt över de kommande åren?

Precis som i nästan allt annat behöver man räkna in en negativ Coronaeffekt även vad gäller gröna investeringar. Jag kan tänka mig att de aktörer som redan är aktiva på området kommer att fortsätta vara det, men att aktörer som ännu inte riktigt tagit till sig de gröna investeringarna kommer att ha en längre startsträcka. Någon form av tillfällig svacka blir det säkert. Men när allting sedan rullar igång igen efter krisen bedömer jag att den gröna trenden kommer tillbaka med ungefär samma kraft som tidigare.

Vi kan redan nu se tidiga tecken på att gröna obligationer och relaterade tillgångar klarar sig bättre. Exempelvis tycks investerare se färre utflöden i fonder för gröna obligationer än andra obligationsfonder, och gröna obligationer har inte ”spreadat isär” lika mycket i andrahandsmarknaden som icke-gröna obligationer.

Den underliggande rörelsen i riktning mot ökad hållbarhetshänsyn i investeringsprojekt är mycket stark. Exempelvis genomför många kommuner och regioner omfattande investeringar med grön och hållbar profil . Att döma av de allt skarpare policies och mål som etableras för hållbarhetsarbetet kommer denna dynamik att hålla i sig ett bra tag framöver. Jag tror att andelen Gröna Lån ökar till 15–20 procent inom några år. Därefter får vi se.

 

Kontaktinformation

Björn Bergstrand
Hållbarhetschef
tel: +46 (0) 70-886 94 76
e-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
tel: 073-068 45 45
e-mail: david.ljung@kommuninvest.se