Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

GPIF och Kommuninvest gör gemensam satsning på gröna obligationer

Government Pension Investment Fund (GPIF), den japanska pensionsförvaltaren, och Kommuninvest har nyligen ingått ett partnerskap för att främja och utveckla en hållbar kapitalmarknad genom gröna obligationer samt öka användandet av ESG-kriterier i hanteringen av räntebärande investeringar.

Kommuninvest emitterar sina gröna obligationer i enlighet med de ’Green Bond Principles’ som fastställs av International Capital Market Association (ICMA). I syfte att bidra till byggandet av ett hållbart samhälle utgör dessa obligationer en investeringsmöjlighet för GPIF:s kapitalförvaltare.

Kommentar av Hiro Mizuno, Executive MD och CIO på GPIF:

”Utifrån de framgångsrika partnerskap som vi skapat med multinationella utvecklingsbanker inom gröna, sociala och hållbara obligationer vill vi stärka detta arbetssätt genom att utvidga det till andra sammanhang. GPIF kräver att alla kapitalförvaltare ska integrera ESG-kriterier i investeringsanalyser och beslutsfattande. Vi betraktar köp av gröna, sociala och hållbara obligationer som en av de direkta metoderna för att integrera ESG-kriterier i arbetet med räntebärande investeringar. Vi respekterar Kommuninvests gröna obligationer. De ligger i linje med det övergripande målet för svensk miljöpolitik om att, utan negativa effekter utanför Sveriges gränser, se till att till kommande generationer överlämna ett verkligt hållbart samhälle där de avgörande miljöutmaningarna är lösta.”

Kommentar av Tomas Werngren, vd på Kommuninvest:

”Medan de gröna utmaningarna ofta är globala till sin natur tenderar lösningarna att finns på lokal och regional nivå. Sedan starten för knappt fem år sedan har Kommuninvests program för gröna obligationer vuxit i snabb takt. Tack vare det starka hållbarhetsarbete som bedrivs i kommuner och regioner innehåller portföljen av gröna investeringar numera ca 330 projekt över hela landet. GPIF ligger mycket långt framme i ett kunnigt och inspirerande globalt ledarskap för att främja hållbara investeringar. Det är glädjande att nu gå in i ett partnerskap som blir en stor tillgång i den fortsatta utvecklingen av programmet för gröna obligationer och vårt ESG-arbete i allmänhet.”

Principles and Guidelines for Green, Social and Sustainability Bonds