Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kallelse till bolagsstämma 2020

Aktieägaren i Kommuninvest i Sverige AB, org nr 556281-4409, kallas till årsstämma torsdagen den 16 april 2020 klockan 17.15 på Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, i Göteborg.

Kallelsen med förslag till dagordning, det huvudsakliga innehållet i förslagen samt rätten att som aktieägare deltaga vid bolagsstämman, framgår i detta dokument: Kallelse till bolagsstämma 2020