Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest inför nytt emissionsförfarande

Utvecklingen kring covid-19 har skapat dramatisk volatilitet på finansmarknaden som bland annat påverkar transparensen i marknaden negativt. Samtidigt är efterfrågan på Kommuninvests benchmarkobligationer i SEK, så kallade Kommunobligationer, mycket stor. För att i detta extrema läge säkerställa marknadsmässiga priser vid upplåning och därmed understödja marknadens funktionssätt har Kommuninvest beslutat att från och med idag tillämpa ett nytt emissionsförfarande.

Förändringen innebär att Kommuninvest omgående slutar med dagliga så kallade ”tap”-emissioner i de åtta utestående Kommunobligationerna. I stället övergår bolaget till att, enligt en ”varannan-vecka-varannan-obligation”-rutin, vid behov emittera i hälften av Kommunobligationerna under en vecka och i den andra hälften under nästkommande vecka. Genom att tillämpa ”varannan-vecka-varannan-obligation”-rutinen kommer i princip hela obligationskurvan kunna emitteras varje vecka, vilket säkerställer god flexibilitet och fortsatt låga risker.

Detta sker enligt en i förväg beslutad och kommunicerad plan. I ett första steg kommer Kommuninvest att publicera en emissionskalender som tillsvidare uppdateras kvartalsvis. Den första kalendern kommer att publiceras inom kort. Nästa möjliga emissionsdag är onsdagen den 18 mars. Vid detta tillfälle kommer följande Kommunobligationer att kunna emitteras: K2109, K2302, K2410 och K2602.

Villkoren för emissionerna, såsom indikativ volym och val av löptid/-er, kommer för varje tillfälle att publiceras i förväg. Precis som tidigare kommer det långsiktiga utbudet att styras av kommunsektorns lånebehov och en konservativ inställning till risk. Kvarstår gör även regeln att endast Kommuninvests återförsäljare får lägga bud vid emissionerna. Resultatet av varje emission kommer att publiceras löpande.

Tilldelning kommer att göras enligt en multiprismetod där de budgivare som bjudit högst pris, det vill säga lägst ränta, får tilldelning till den ränta de lagt. Utgångspunkten för tilldelning kommer normalt att vara att så många bud accepteras att den indikerade volymen emitteras.

– Att införa ett nytt emissionsförfarande är en förändring som vi övervägt under en tid till följd av växande volymer, men beslutet har påverkats av den unika omvärldssituationen. Genom en öppen och tydlig upplåningsstrategi, som överensstämmer med hur svenska staten lånar genom Riksgälden, vill vi underlätta prisbildningen i ett mycket utmanande finansiellt läge, säger Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest.

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef Skuldförvaltning
tel: 070-607 38 34
e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström
bitr Chef Skuldförvaltning
tel: 070-586 78 51
e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
tel: 073-068 45 45
e-mail: david.ljung@kommuninvest.se