Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Nya siffror om kommunsektorns skuldförvaltning

Rapporten Kommunsektorns skuldförvaltning är uppdaterad med siffror för kvartal 4, 2019. Rapporten visar att:

  • 2,95 år är den genomsnittliga räntebindningen
  • Genomsnittsräntan fortsätter att sjunka
  • Investeringar fortsätter att öka

En genomsnittlig räntebindning i kommunsektorn på 2,95 år är något lägre än kvartal 3 2019, men högre än kvartal 4 2018.

Genomsnittsräntan fortsätter att sjunka och uppgick till 1,15 procent. Enligt en simulering utifrån rådande marknadsräntor vid analystillfället kommer kommunsektorns genomsnittsränta att sjunka ytterligare en tid framöver.

I en fördjupning har vi valt att titta på sektorns investeringar som har ökat kraftigt de senaste åren. I genomsnitt har de ökat med över 8 procent årligen mellan 2010–2018 och med 11 procent under 2018.

Kommunsektorns skuldförvaltning