Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Säkert val i turbulenta tider

Det är väldigt turbulent på finansmarknaden. Börserna har rasat på ett mycket dramatiskt vis. Kraftfulla åtgärder från centralbankerna tycks så långt inte ha haft några egentliga effekter. Vad är det som sker och hur påverkar det Kommuninvest? Maria Viimne, vice VD på Kommuninvest, har åtminstone några av svaren.

Vad är det som händer i världsekonomin?

– Enkelt uttryckt kan man säga att marknadsaktörerna försöker förstå och värdera de drastiska konsekvenserna av covid-19 för såväl regionala och nationella ekonomier som hela den globala konjunkturutvecklingen. Eftersom det är osäkert vart den fortsatta covid-19-utvecklingen tar vägen är det inte konstigt att marknaderna slänger hit och dit. Vi vet att det är och kommer att bli riktigt svårt, men inte hur länge den akuta smittspridningsfasen kommer att pågå.

Var står Kommuninvest i allt detta?

– Läget för Kommuninvest är bra. Detta kan tyckas paradoxalt, men så är det faktiskt. Kommuninvest fungerade som en trygg hamn i finanskrisen 2008-2009. Vi såg då ett starkt fokus på kvalitet där Kommuninvest, med högsta tänkbara kreditvärdighet och 0 procents riskvikt, blev en fast punkt att söka sig till. Kommuninvest unika konstruktion – att vi ägs av, gemensamt garanteras av och bara lånar till Sveriges kommuner och regioner – både är och betraktas som väldigt robust. När nästan allt annat uppfattades som osäkert blev vi ett säkert val. Vår verksamhet fungerade bra genom hela den krisperioden och vi kunde därmed göra massor av nytta. I Coronakrisen har vi snabbt börjat se liknande tendenser. Trots den allmänna turbulensen möter vi för vår del en stor efterfrågan i marknaden. Alltfler söker sig till oss och till våra produkter. Vi har inga problem med upplåningen. Vår likviditetshantering fungerar som den ska.

Men kan Kommuninvest verkligen vara opåverkat av så dramatiska börsnedgångar?

– Det är klart att även vi får arbeta mycket för att inte tappa greppet: för att se och förstå allt det som händer i marknaden. Men till skillnad från många andra marknadsaktörer har vi inga strategier eller positioneringar som gör oss sårbara. I och med att vi har en smal. effektiv och noggrant balanserad affärsmodell – helt centrerad kring upplåning på kreditmarknaden samt utlåning till kommuner och regioner – undviker vi att dras med i de svepande marknadsrörelserna. Och i den utsträckning det skakar även på kreditmarknaden har vi alltså stora fördelar i att värderas som ett säkert kort.

Ska kommuner och regioner vara oroliga för att det skulle kunna bli svårare att låna pengar?

– Nej, för Kommuninvests medlemmar finns det inga skäl till det. Vi klarade oss alltså oskadda genom den förra finanskrisen – och tecknen så långt under den här krisen är för vår del positiva. I varje rimlig prognos som nu går att göra kommer vår upplåning att fortsätta vara stabil.

För att kunna agera på ett ännu bättre sätt i marknaden körde vi igår igång en ny typ av emissionsförfarande. Tanken är att vi – i den upplåning som vi gör i svenska kronor – ska främja tydlighet, transparens och en ökad förståelse för var priset i varje transaktion rimligtvis bör ligga. Vi, liksom många andra, har mycket att vinna på en mer välfungerande obligationsmarknad.

Riksbanken meddelade igår att man som en del i ett större åtgärdspaket kommer att gå in och göra köp i bland annat kommunobligationer. Hur kommer det att påverka Kommuninvest?

– Marknaden för kommunobligationer har byggts upp över lång tid. I takt med att kommunsektorns investeringsbehov har ökat har volymerna de senaste åren vuxit snabbt. Nuvarande marknadsstorlek ger både dynamik och stabilitet. Om Riksbanken går in på ett balanserat sätt – vilket vi utgår från att man gör – borde det gå att räkna med positiva snarare än negativa effekter.

Med Riksbankens agerande skulle man förmodligen kunna se framför sig en liten sänkning av upplåningsräntorna och därmed något lägre upplåningskostnader för kommuner och regioner. Det skulle i så fall bli billigare att finansiera samhällsnyttiga investeringar. Det är svårt att hävda att detta inte skulle vara en bra sak.

Hur motståndskraftig är Kommuninvest egen verksamhet – kan ni leverera även om läget skulle försämras ytterligare?

– Vi har vidtagit en rad åtgärder för att säkra kontinuiteten i verksamheten även om Covid-19-utvecklingen skulle fortsätta att gå åt fel håll. Vi känner oss trygga med att vi, oberoende av scenario, kommer att kunna hålla öppet och fylla alla våra åtaganden. I rollen som tung kreditgivare går mycket av det vi gör en vanlig dag ut på att värdera, kontrollera och minimera risker. Detta ligger i vårt DNA. I torsdags genomförde vi en krisövning där alla medarbetare uppmanades att arbeta hemifrån hela dagen. Utfallet blev positivt. Normala funktioner upprätthölls. Inplanerade möten genomfördes. Kommuninvest har full kapacitet att driva sin verksamhet även i ett läge där personalen jobbar på distans. Detta är ett nyttigt kvitto att ha med sig.

Om man vill komma i kontakt med Kommuninvest i dessa tider – hur gör man då?

– Man gör precis som vanligt. Här är det i huvudsak ”business as usual” som gäller. Den enda lite större skillnaden är att vi har börjat arbeta betydligt mer med digitala dialoger och möten än tidigare. Personliga träffar har ofta ett särskilt värde. Men i ett samhälle där alla måste hjälpas åt för att minska och få stopp på smittspridningen är det en självklarhet att jobba så digitalt som det bara går.

 

För ytterligare information

Maria Viimne
Vice VD
tel: +46 10 470 87 11
e-mail: maria.viimne@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
tel: 073-068 45 45
e-mail: david.ljung@kommuninvest.se