Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Seminarium 27 mars: ”Starkare synergier ger vassare välfärd”


Emelie Värja, forskningsansvarig, Kommuninvest

Vad är det senaste inom kommunforskningen i Sverige?

Fredag 27 mars arrangerar Kommuninvest ett seminarium i Stockholm där flera aktuella problem och utmaningar ställs i fokus. Frågor kring bland annat effektivisering, skatter, bostadsbrist och ledarskap ska belysas från olika utgångspunkter.

En viktig tanke med upplägget är att föra samman några av de mest framstående forskarna med ledande tjänstepersoner från kommuner och regioner. Akademi och praktik ska förenas.

Emelie Värja, forskningsansvarig på Kommuninvest och initiativtagare till seminariet, är övertygad om att forskare och tjänstepersoner har mycket att vinna på att arbeta närmare varandra:

”Detta är en tydlig win-win-situation. Forskningen skulle kunna dra stor nytta av att ligga närmare verksamheter och verksamhetsutveckling. Samtidigt skulle tjänstepersonerna kunna få riktigt värdefull kunskap och uppföljning genom att koppla upp sig mot skickliga akademiker och den senaste forskningen. Idag lever dessa två världar ibland för lång ifrån varandra. Det vill vi ändra på.”

Det är väl känt att kommunsektorn står inför stora utmaningar. Dämpad tillväxt i kombination med ökad efterfrågan på välfärd, när andelen barn och äldre stiger relativt den arbetsföra befolkningen, gör det allt svårare att på samma gång säkra både framtidsinvesteringar och en sund ekonomi. Den kommunutredning som presenterades härom veckan lade dock tyngdvikten på analysen snarare än det praktiska och levererade relativt få färdiga förslag.

Värja fortsätter:

”Utredningen är en utmärkt bas. Nu måste vi alla, i våra olika roller, hjälpas åt med att ta nästa steg: att identifiera och genomföra de förändringar som krävs i verksamheterna. Är grundförutsättningarna de rätta? Vad bör staten göra? Hur kan vi driva innovation och effektivisering på ett sätt som gynnar kvaliteten? Ett tätare samarbete mellan akademiker och tjänstepersoner är en av flera viktiga nycklar till framgång. Kan vi skapa starkare synergier i det avseendet kommer detta att kunna bidra till en vassare välfärd.”

 

Seminariet, som äger rum 27 mars klockan 13.00-17.00 på Scandic Continental (Vasagatan 22, Stockholm) är öppet och kostnadsfritt. Alla intresserade är hjärtligt välkomna!

 

Program och anmälan