Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

”Stödpaketen fyller en viktig funktion”

För att motverka Coronakrisens negativa återverkningar på samhällsekonomin har många kommuner och regioner den senaste veckan skapat särskilda stödpaket för näringslivet. Ofta har man i samma veva också gått in med stödinsatser för föreningslivet. Åtgärderna har som regel vuxit fram i en bredare dialog där bland annat Svenskt Näringsliv, Visita och SKR har varit involverade.

Näringslivspaketen varierar en del i sin utformning. Huvudfokus ligger typiskt sett på att förbättra företagens likviditet. Ofta är paketen även inriktade på att förenkla och frigöra tid. En kärna av åtgärder går igen på de flesta håll: bland annat anstånd för företagen med betalningar av fakturor och lokalhyror, extra snabb betalning av företagens leverantörsfakturor, generösa regler för företagens av- och ombokningar av möten och event, möjligheter till tidig och smidig öppning av uteserveringar samt minskad belastning på företagen i tillstånds- och tillsynsprocesser.

På Kommuninvests kundavdelning har hanteringen av paketen blivit en återkommande fråga i dialogen med kommuner och regioner. För att paketen ska fungera smidigt i den kommunala ekonomin behöver några operativa lösningar komma på plats.

– Kommuner och regioner gör naturligtvis helt rätt som snabbt sjösätter dessa stödpaket. Vi är i en helt unik situation, som kräver unika åtgärder. Att samhällsekonomin inte faller för djupt, och att återhämtningen går snabbt, är mycket viktigt för alla. Att så gott det går hålla näringslivet igång har avgörande betydelse även för de ekonomiska förutsättningarna inom kommunsektorn, säger Björn Söderlundh, utlåningschef på Kommuninvest.

På kort sikt sätter stödpaketen lite extra press på den kommunala ekonomin. Det ska dock inte behöva röra sig om några långtgående konsekvenser. I de omfattande budgetar som kommuner och regioner hanterar motsvarar åtgärder av detta slag oftast bara en mindre del.

– Kommuner och regioner behöver vara lite extra noggranna i sin egen likviditetsplanering. Det är en nyttig sak att ha med sig. Men med det sagt är det nu till att börja med angeläget att säkra lättillgängliga och goda effekter för företagen. Stödpaketen fyller en viktig funktion, säger Björn Söderlundh.