Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Tillgänglighet och stabilitet för kommuner, regioner och marknader

Med anledning av Covid-19 har Kommuninvest de senaste veckorna gjort ett omfattande arbete för att motverka smittspridning och säkra att krisberedskapen är god.

Nya regler har införts för medarbetarna. Det handlar bland annat om att personer i kritiska roller ska undvika att finnas i samma möten och sammanhang, om en hög grad av restriktivitet i allt resande samt om att den som haft en särskild riskexponering sätts i karantän.

Medarbetare som befunnit sig i identifierade riskområden eller på annat sätt utsatts för möjlig smittspridning har arbetat hemifrån under två veckor.

Under torsdagen genomfördes en krisövning där alla medarbetare uppmanades att arbeta hemifrån hela dagen. Utfallet blev positivt. Normala funktioner upprätthölls. Inplanerade möten genomfördes. Kommuninvest har full kapacitet att driva sin verksamhet även i ett läge där personalen jobbar på distans.

Från och med i morgon adderas ytterligare ett par åtgärder:

  • Hemarbete blir standard
  • Digitala möten blir standard
  • Hemarbetsplatserna förses omgående med all den utrustning som avancerade finansfunktioner kräver

– Som den största kreditgivaren till Sveriges kommuner och regioner är vi en systemviktig aktör. Detta ansvar tar vi på stort allvar. Därför är det mycket viktigt för oss att säkerställa att vår verksamhet är tillgänglig och stabil även i den extraordinära situation som nu uppstått, säger Tomas Werngren, VD på Kommuninvest.