Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Tillgängligheten ökar med digitala möten

290 medlemmar utspridda över Sverige från norr till söder ställer höga krav på vår tillgänglighet. Med digitala möten som ett komplement till fysiska träffar kan vi finnas där i högre utsträckning för våra kunder.

Varje vecka genomförs digitala möten med både enskilda kunder och större grupper. Antalet har ökat de senaste veckorna som en försiktighetsåtgärd i samband med coronaviruset.

– Digitala möten låter oss träffa våra kunder med kortare varsel och tätare intervaller, dessutom kan fler experter från oss delta. Trots coronaviruset har vi upprätthållit vår vanliga verksamhet utan problem mycket tack vare den här mötesmöjligheten, säger Sofia Frändberg, kundansvarig.

Utlåningschef Björn Söderlundh välkomnar moderna mötesformer som skapar effektivitetsvinster.

– Ett digitalt möte innebär en effektivitetsvinst då restiden minskar. Den tiden kan de kundansvariga lägga på mer värdeskapande uppgifter. Det finns också en viktig hållbarhetsaspekt i detta. Mindre resande innebär mindre påfrestningar på klimatet. Även om vi såklart inte kommer sluta resa till våra kunder. Det finns tillfällen då det finns ett stort värde i att träffas fysiskt, säger Björn Söderlundh.