Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest emitterar 2-årig obligation i USD-programmet

Kommuninvest har emitterat 1 miljard USD, motsvarande ca 10 miljarder SEK, i en 2-årig obligation inom USD-benchmarkprogrammet.

Den nya obligationen, som förfaller 2 februari 2022, prissattes 15 räntepunkter över den s k swapräntan och 33,5 räntepunkter över motsvarande amerikanska statsobligation. Intresset var mycket stort och emissionen övertecknades 3,5 gånger. Priset kunde justeras ner med hela fem baspunkter.

Efter en period av exceptionell stress i många marknader har likviditeten succesivt förbättrats. Kommuninvest har, sedan coronakrisen startade, prioriterat SEK marknaden till följd av historiskt hög efterfrågan och relativt sett avsevärt bättre upplåningsnivåer. När förhållandena nu börjat normaliseras är det logiskt att åter använda övriga av bolaget beslutade strategiska upplåningsmarknader.

”Kommuninvest har haft mycket god tillgång till likviditet under hela krisen. Efterfrågan på SEK-marknaden har varit historiskt stark, även om en viss nedgång märkts i kortare löptider på sistone. Efterfrågan i USD marknaden har istället varit desto större. Vi är därför mycket nöjda med att vara tillbaka i USD-marknaden och att möta ett så starkt intresse från investerarna. Orderboken är en av de absolut största vi någonsin haft och priset är väl i linje med SEK-marknaden för motsvarande belopp. Priset i kombination med en bedömning av marknadens förutsättningar är alltid avgörande när vi beslutar om upplåning i våra strategiska marknader”, säger Christian Ragnartz, chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

Kommuninvests nyligen reviderade prognos för långfristig upplåning under 2020 är 150-170 miljarder SEK. Så långt, inklusive denna emission, har 51,7 miljarder SEK lånats upp.

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef Skuldförvaltning
tel: 070-607 38 34
e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström
bitr chef Skuldförvaltning
tel: 070-586 78 51
e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
tel: 073-068 45 45
e-mail: david.ljung@kommuninvest.se