Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest möjliggör inköp av corona-skydd

I den pågående coronakrisen är många svenska kommuner för små för att på egen hand kunna köpa skyddsutrustning, desinfektionsmedel med mera till acceptabla priser.

För att lösa problemet har SKR, länsstyrelsernas samordningskansli, Region Stockholm, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Stockholms kommun, Göteborgs kommun, Malmö kommun och Uppsala kommun nu tagit ett gemensamt initiativ.

Dessa aktörer har uppdragit åt SKL Kommentus inköpscentral AB (SKI) att för svenska kommuners räkning genomföra gemensamma inköp i stor skala. Inköpen ska samordnas med regionernas inköpsprocesser så att det samlade utfallet blir så positivt som möjligt.

För att kunna fullfölja uppdraget behöver SKI en riktad resursförstärkning i form av en kredit på 500 miljoner kr. Kommuninvest fick frågan om det vore möjligt att svara för detta.

En sådan kreditgivning, som delvis riktas till kommuner/regioner vilka inte är medlemmar i Kommuninvest, ligger inte inom affärsmodellen. Men i detta läge gör Kommuninvest bedömningen att sådana överväganden måste ha underordnad betydelse. Att alla kommuner snabbt får tillgång till den skyddsutrustning som nu krävs i vård, omsorg och andra verksamheter är av yttersta vikt.

”För att klara coronakrisen behöver alla hjälpa till så gott det går. Vi är mycket glada för att kunna bidra. I den speciella situationen känns det som en självklar sak att göra. Skyddsutrustningen behöver omgående köpas in och distribueras ut i de kommunala verksamheterna”, säger Göran Färm, styrelseordförande i Kommuninvest Ekonomisk Förening.

Krediten på 500 miljoner kr blir räntefri. Borgensåtaganden görs i det första skedet av fyra kommuner: Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Tanken är att ytterligare kommuner i nästa skede ska kunna bidra till finansieringen genom att gå in med egna borgensåtaganden.

”Vi finns alltid här för kommuner och regioner i deras finansiering. Det gäller i synnerhet i svåra tider. Kommuninvest har en grundläggande stabilitet och har hittills klarat krisen mycket bra. Att nu gå in och även ta det lite bredare samhällsansvaret blir därför ett mycket logiskt steg”, säger Tomas Werngren, vd på Kommuninvest.