Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Marknadskommentar – 16 april

Kommuninvest ger varje vecka en kort marknadskommentar. Syftet är att, ur ett Kommuninvestperspektiv, ge en lite närmare bild av var marknaden befinner sig och kan vara på väg.  

Världen

Starten på veckan har varit både upp och ner på världens marknader. Å ena sidan ser det nu verkligen ut som om corona-peaken har passerats i nyckelländer som Italien, Spanien, Tyskland och Frankrike. Det drar upp humöret. Å andra sidan har några färska makro-prognoser landat påtagligt negativt – och dessutom med stora nedåtrisker. Det har dämpat stämningen.

När IMF i tisdags presenterade en av sina stora prognoser talade man om den värsta krisen sedan 1930-talet, om ett globalt BNP-ras 2020 på 3 procent och om ett fall i år i de mest utvecklade ekonomierna på hela 6,1 procent. Samtidigt har man en relativt positiv syn på återhämtningen. Antagandet nu är en BNP-tillväxt 2021 på 5,8 procent globalt och 4,5 procent i de mest utvecklade ekonomierna.

Sverige

När den svenska regeringen igår presenterade vårbudgeten hade man i prognosdelen ett liknande mönster. Man ser i basscenariot framför sig ett BNP-fall 2020 på 4 procent, men förväntar sig sedan tre relativt goda år efter det – med BNP-uppgångar på 3,5 procent 2021, 3,4 procent 2022 och 3,1 procent 2023. Parallellt väljer man att även peka på ett betydligt mer dramatiskt alternativscenario där BNP rasar med hela 10 procent under 2020.

Med detta sagt ska det konstateras att osäkerheten i alla prognoser fortfarande är väldigt stor. Det rör sig mer om gissningar än om välgrundade bedömningar.

I Sverige har mycket stått i stort sett stilla om man blickar en vecka bakåt i tiden. Både OMX Stockholm och Stibor 3m ligger kvar på ungefär samma nivåer som då. Nu är det definitivt ingen som längre väntar sig någon återgång till den extrema marknadsstress som rådde för några veckor sedan. Men det är nog heller ingen som riktigt kan överblicka utvecklingen över de närmaste veckorna och månaderna.

Ytterligare en signal om att stressen är över adderades när Riksbanken i går gick in för att köpa en ny runda företagspapper. Man var beredd att köpa för 4 miljarder kr, men fick bara med sig 100 miljoner kr. Att lämpa över sådana tillgångar på Riksbanken är inte längre lika intressant. Det är för tidigt att utvärdera effekterna av Riksbankens QE-program, men att det så långt har haft någon form av lugnande verkan i företagsdelen av kreditmarknaden kan man nog konstatera.

Kommuninvest och kommunsektorn

På Kommuninvest blev gårdagens emissionsrunda lyckad. Dryga 2,9 miljarder kr emitterades med fokus på de långa löptiderna och med en prisbild som för Kommuninvest var något bättre än förra veckan. Över den senaste knappa månaden har upplåningen steg för steg blivit billigare.

På utlåningssidan är det nu tydligt att volymerna etablerat sig på nivåer som är högre än före krisen startade. Denna vecka förefaller utvecklas ungefär som de två föregående. Detta är en snabb bekräftelse på att förra veckans uppskrivning av upplåningsprognosen var högst rimlig.

Tittar man bortom Kommuninvest och på övriga kommunala emittenter är den samlade bilden att SEK-marknaden numera fungerar väl. Ordningen är i de flesta avseenden återställd.