Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

”Bra att regeringen är på tårna”

Regeringen meddelande nu på morgonen att man tillför ytterligare 2 miljarder kr för att täcka regioners och kommuners extraordinära vård- och omsorgskostnader under coronakrisen. Det handlar om bl a personalkostnader, skyddsutrustning och intensivvårdsutrustning. Därmed har man sammanlagt avsatt 5 miljarder kr för ändamålet. Samtidigt klargjorde regeringen att man ”följer utvecklingen noga och står beredda att skjuta till ytterligare medel till anslaget vid behov”.

Emelie Värja, forskningsansvarig på Kommuninvest, välkomnar initiativet:

”Det här är goda nyheter. Tillägget på 2 miljarder kr är högst rimligt i detta skede. Mycket talar för att det framöver kommer att krävas mer. Det är positivt att regeringen är på tårna i frågan. Ju tidigare besked, desto bättre.

Regeringen lägger dessutom mer resurser på utbildning av vårdpersonal för att kunna stärka upp bemanningen. Igår gjorde man ett tillskott för att täcka intäktsbortfall i kollektivtrafiken. Allt detta samlat visar att man lyssnar på SKR:s bedömning av läget. Det är bra.”