Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Corona-skyddsutrustning klar för leverans

Coronakrisen har satt välfärdssystemet under hård press. Försörjningen av skyddsutrustning till vård och omsorg blev snabbt en stor utmaning. Ett specifikt problem är att många kommuner visat sig vara för små för att på egen hand kunna köpa in sådan materiel till acceptabla priser.

För att lösa problemet ingick SKR, länsstyrelsernas samordningskansli, Region Stockholm, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad och Uppsala kommun i början av april en principöverenskommelse om samordnade inköp av skyddsutrustning.

Parterna uppdrog åt SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) att för kommunernas räkning göra gemensamma inköp i stor skala. För möjliggöra detta gick Kommuninvest in med ett räntefritt lån på 500 miljoner kr. Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad och Uppsala kommun är borgensmän för lånet.

Nu finns en första omgång varor i lager hos SKI: förkläden, visir, munskydd, handskar och desinfektionsmedel. Det som nu är tillgängligt beräknas räcka för motsvarande ca 120 000 vårddygn. Kommunerna kan under denna vecka, för enkel leverans, börja göra sina beställningar.

Det återstår att se hur mycket skyddsutrustning som kommer att behövas. SKI:s plan är att hålla ett rullande lager för att så länge som pandemin pågår kunna täcka behovet hos kommunerna.

 

Mer information

Dagens samhälle: Skyddsutrustning till kommuner nu i lager

SKL Kommentus: Webbutiken för bristvaror är nu öppen