Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

”Det digitala fungerar riktigt bra”

Förra veckan passerade Kommuninvest en milstolpe i hanteringen av coronakrisen: nu har verksamheten varit digital i över två månader. Hemarbete och digitala möten är standard. HR-chef Malin W sammanfattar läget och blickar framåt.

Hur har det gått så här långt?

– Jag måste säga att det på det stora hela taget har gått riktigt bra. Jag är imponerad av hur väl medarbetarna har tagit hand om den nya utmaningen. De digitala verktygen utnyttjas genomgående på ett effektivt och kreativt sätt. Verksamheten har gått på full fart från dag ett. Vi har inte haft några kapacitetsproblem.

Men kan inte en finansverksamhet som Kommuninvests vara komplicerad att sköta på distans?

– Det är en krävande verksamhet. I ett antal roller behövs avancerad IT-utrustning. Men vår erfarenhet visar att den i allt väsentligt går att hantera utmärkt på distans. Vad vi har gjort är att, hos den majoritet av medarbetarna där behov funnits, förse hemmakontoren med nödvändig utrustning. I många fall har det handlat om extraskärmar för att så rationellt som möjligt kunna lösa komplexa arbetsuppgifter. Vid enstaka tillfällen – när det funnits mycket speciella behov – har ett fåtal medarbetare varit inne i ordinarie lokaler. Men detta har varit mycket begränsade undantag.

Utdraget hemarbete kan i längden bli slitigt – finns det mönstret även på Kommuninvest?

– Ja. Så är det. Även om man kontinuerligt interagerar med kollegor via skärmen handlar ju om ett slags ofrivillig isolering. Samtidigt är de individuella variationerna ganska stora. För vissa blir påfrestningen större än för andra. Det är mycket viktigt att verkligen fånga upp signaler om hur alla mår och att snabbt sätta in stöd för den som behöver.

Till saken hör att arbetsmiljön inte sällan är sämre på hemmaplan än på kontoret. Det är i och för sig inte så konstigt. Men då gäller det att förbättra hemmaarbetsplatsen så mycket det bara går. Det finns en hel del lösningar och knep att ta till.

Det talas om att det nu pågår en digital revolution och att det digitala distansarbetet framöver kommer att bli mycket vanligare. Vad tror du om det?

– Jag är övertygad om att vi nu ser ett starkt och definitivt genombrott för det digitala distansarbetet. Det råder det ingen tvekan om. I detta finns det en väldigt intressant potential. Om de digitala verktygen används på rätt sätt borde det gå att förbättra både kvaliteten i verksamheten och flexibiliteten för medarbetarna. För Kommuninvests del ligger vi långt framme i utvecklingen. Och det ska vi fortsätta att göra framöver.

Hur länger dröjer det innan en återgång till kontoret?

– Det kan jag tyvärr bara spekulera i. Det beror helt på hur smittspridningen utvecklas och vilka bedömningar ansvariga myndigheter gör av läget. Vi värderar kontinuerligt situationen. Men särskilt eftersom det digitala fungerar så pass bra har vi verkligen ingen anledning att stressa.

Det första steget blir sannolikt att vi låter några få medarbetare gå tillbaka med strikta förhållningsorder om att konsekvent hålla avstånd. Med det upplägget kan riskerna hållas väldigt begränsade. Därefter får vi stegvis trappa upp – eventuellt över ganska lång tid. Sedan får vi se vad som blir det ”nya normala”. Det blir både viktigt och spännande att ta tillvara på alla de nya möjligheter till digitalt distansarbete som nu växer fram. En sak är säker: arbetslivet efter krisen kommer att skilja sig en del från hur det var förr.