Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Digitalisering stärker kundrelationerna

För att effektivisera och öka flexibiliteten för våra kunder har ett omfattande arbete med att digitalisera låneprocessen genomförts. Snart introduceras digitalt affärsavslut som innebär att kunder kan göra affärsavslut på egen hand. Vi har pratat med Björn Söderlundh, utlåningschef på Kommuninvest, som trycker på vikten av att nyttja digitaliseringen för att stärka kundrelationer. 

Snart kan Kommuninvests kunder låna pengar helt digitalt. Det görs utifrån rådande limiter och kontroller – förstås – men utan en administrativ hantering från kundansvariga. Vad är målet med digitaliseringen? Kommer den mänskliga kontakten att byggas bort? 

– Vi bygger inte bort den mänskliga kontakten – snarare tvärtom! Digitaliseringen frigör tid för oss och låter oss vara delaktiga där vi gör störst skillnad för våra kunder. Vi ska bidra med vår kompetens om kommunala finansfrågor där den gör störst nytta. Det stärker våra kundrelationer.   

Björn Söderlundh fortsätter sitt resonemang om digitaliseringens förtjänster.  

– Kommuninvest är ett verktyg för effektiv finansiering. I arbetet med att digitalisera låneprocessen har vi identifierat moment som med fördel går att digitalisera. Det leder till effektiviseringar som innebär att vi sparar tid och pengar. Det gynnar våra medlemmar.  

För några veckor sedan fick Kommuninvest medlem nummer 291, Region Kalmar län. Beskriv utvecklingen framåt. Vad kan kunderna förvänta sig framöver av Kommuninvest? 

– Under de närmsta veckorna skickar vi ut ett användaravtal till våra kunder. Med det nya användaravtalet som bas har vi en tydlig ambition att fortsätta att driva utvecklingen i riktning mot mer flexibilitet, mindre administration och ökad transparens. Avtalet gör det möjligt att fortsätta presentera förbättringar som digitalt affärsavslut och en ny behörighetsstruktur i KI Finans. 

Trots coronakrisen och att hela verksamheten arbetar hemifrån lyckas ni fortsätta med utvecklingsarbetet. Hur kommer detta sig? 

– Coronakrisen har visat än en gång att vi är den kommungäld som medlemmarna efterfrågar. Vår verksamhet är väl riggad för kriser och vi fortsätter att leverera till kunderna. Denna kris, och dess efterdyningar, kommer framöver att vara förknippad med betydande utmaningar för kommuner och regioner. Mitt budskap är att vi finns här; både under tuffa tider och när vi återgår till ett mer normalt läge. I det är digitaliseringen ett hjälpmedel som för oss närmare varandra. Digitala lösningar bidrar till att stärka samarbetet med medlemmar från norr till söder.