Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Frågor och svar om användaravtal för digitalt affärsavslut

Jag vill läsa användaravtalet. Var hittar jag det?

Svar: Här finns det publicerat: Användaravtal för digitalt affärsavslut

 

Jag har frågor om användaravtalet. Vem vänder jag mig till?

Svar: Vid juridiska frågor ber vi dig att kontakta vår chefsjurist Jens Larsson (jens.larsson@kommuninvest.se eller 010- 470 87 81). Vid övriga frågor hänvisar vi till din kundansvarig.

 

Vem ska underteckna användaravtalet?

Svar: Firmatecknare på kommun/region signerar kommunen/regionens avtal och firmatecknare på bolag signerar bolagets avtal.

 

Hur påverkar användaravtalet vår arbetsprocess?

Svar: Er interna process påverkas inte av användaravtalet. Ni arbetar precis som vanligt förutom att ni har tillgång till en digital låneprocess som medger ökad flexibilitet för dig som kund.

 

Hur påverkar användaravtalet vårt beslutsfattande?

Svar: Ert interna beslutsfattande påverkas inte av användaravtalet och era beslutsvägar förblir desamma. Skillnaden blir att er administration minskar då vi inte behöver ha in lika många beslutsdokument från er.

 

Hur styr vi behörigheterna till de som ska göra affärsavslut och vem ska tilldela dessa?

Svar: Som kund styr ni själva vem som har rätt att göra affärsavslut i den nya behörighetfunktionen. Här kan ni godkänna vilka som är behöriga att göra affärsavslut och dessa personer kan vid affärsavslut legitimera sig med mobilt BankID.

 

Hur gör jag ett digitalt affärsavslut?

Svar: Här finns en steg-för-steg-guide. Om frågor kvarstår ber vi dig att kontakta din kundansvarig.

 

Vad består de förändrade dokumentationskraven av?

Svar: Här är en sammanställning över tidigare dokumentationskrav och våra krav efter det att användaravtalet är påskrivet.

 

Nuvarande dokumentationskrav för kommuner och regioner Förenklade dokumentationskrav för kommuner och regioner
KF/RF beslut om upplåningsram  KF/RF beslut om upplåningsram 
Delegering från KF/RF till KS/RS om att uppta lån 
Delegering från KS/RS till delegat om att uppta lån 
Beslut om vem som kan signera låneavtal (KF/RF eller KS/RS) 
Nuvarande dokumentationskrav för bolag Förenklade dokumentationskrav  för bolag
Bolagsstyrelsens beslut om upplåningsram  Bolagsstyrelsens beslut om upplåningsram 
Delegering från styrelsen till delegat om att uppta lån  KF/RF beslut om borgensram 
KF/RF beslut om borgensram 
Beslut/registreringsbevis firmatecknare 
Beslut om vem som kan signera borgen (KF/RF/KS/RS) 

(KF= kommunfullmäktige, RF= regionfullmäktige, KS=kommunstyrelse, RS= Regionstyrelse) 

 

Det står i användaravtalet att Kommuninvest har rätt att ta ut en kostnad för tjänsten, vad innebär det för mig som kund?

Svar: Kommuninvests medlemmar har bestämt att Kommuninvest inte ska ta kostnadsrisker i verksamheten (kostnadsneutrala). Blir det ökade, idag okända, kostnader från tredje part måste det då hanteras genom avgifter. Det finns dock inga som helst planer på att det kommer kostnader i förbindelse med avtalet. Då avtalet avses gälla för lång tid, och även utvecklas efter våra kunders önskemål, kan det dock senare bli aktuellt.

 

Det står i användaravtalet att Kommuninvest inte ansvarar för att kundens tekniska utrustning och programvara inte kan integreras med tjänsten, vad innebär det?

Svar: I dagsläget krävs inget annat än webbläsare och Mobilt BankID.

 

Kommer man inte kunna ringa eller maila längre för att göra affärsavslut?

Svar: Under de senaste åren har låneprocessen digitaliserats med målet att förenkla för våra kunder. Vi finns naturligtvis tillgängliga precis som vanligt för våra kunder när det gäller frågor och support, men behöver inte involveras i själva affärsavslutet.