Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Förstärkt IT-avdelning ger ökad intern effektivitet 

I april förstärktes vår IT-avdelning med två stycken solution responsible. Tjänsterna placeras i det nya teamet Intern effektivitet. Kristina Lindgren, som har haft en minst sagt ovanlig start på Kommuninvest under coronakrisen, berättar om arbetet med intern effektivitet.  

För Kommuninvest, en medlemsorganisation utan eget vinstsyfte, är det naturligt att alltid vilja öka den interna effektiviteten. När vi håller nere våra kostnader får våra medlemmar mer pengar till välfärd. Rollen som solution responsible är viktig i detta arbete. Vill du beskriva din roll och vad du kommer att bidra med i detta arbete? 

– I rollen som solution responsible, eller systemförvaltare som rollen också kallas, är mitt uppdrag att se till att alla interna system fungerar och hålls uppdaterade. Verksamheten ska ha ett stabilt IT-stöd. Effektivare IT blir en vinst för hela verksamheten. Det gynnar i slutändan våra medlemmar.  

Antalet system är många och det händer mycket inom vår verksamhet, speciellt på IT-sidan, just nu. 

– Det stämmer. Just nu är vi inne i en period av många systemförändringar. Verksamheten bygger upp en stark IT-verksamhet med gedigen intern kompetens. Där tror jag att jag kan stötta med struktur och driv. Jag är ödmjuk inför att jag inte har finansbakgrund, men en lång karriär inom IT hjälper mig att ifrågasätta och förbättra.   

– Med tanke på världen vi lever i är det viktigt att prioritera arbetet med IT-säkerhet. En verksamhet av vår karaktär är alltid utsatt. En hög säkerhet är ett krav för att vara en pålitlig partner för våra medlemmar.  

Du är nu en del av vår IT-avdelning som startat hashtaggen #ÖrebrosBästaIT. Med en sådan hashtag lär förväntningarna vara höga. Vad har du för förväntningar på ditt nya team och arbetsplats? 

– Min chef har en tydlig vision; nu sätter vi intern effektivitet på kartan. Vi ska utifrån behovsprövning och kravställning göra automatiseringar som effektiviserar verksamheten. Nu ska vi inte vara rädda för att göra de förändringar som behövs göras.  

När du började hos oss hade alla medarbetare redan arbetat hemifrån under flera veckor på grund av coronakrisen. Hur går det för dig? Hur är det att vara nyanställd i en organisation som bara träffas digitalt? 

– Det är spännande och utmanande. Det har inte varit helt enkelt att vara ny. Överlämningar och avstämningar kompliceras av att vi inte kan vara på samma plats. Samtidigt har onboardingen fungerat väldigt väl och jag känner mig välkomnad. Verksamheten är ödmjuk inför att jag inte kan allt. Vi tar ett system i taget. I övrigt uppfattar jag Kommuninvest som en verksamhet som satsar på utveckling av både sin verksamhet och sina medarbetare.