Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

”Genom att bli smartare klarar vi tuffa tider”

Kommuninvest genomförde nu på förmiddagen ett webbinarium på temat: ”Från coronakris till ny normalitet – vad behöver göras i den kommunala ekonomin?”. Förra webbinariet, för några veckor sedan, var i första hand en lägesuppdatering. Nu var ambitionen att i första hand blicka framåt.

Alla fyra talare – Tomas Werngren, vd, Emelie Värja, forskningsansvarig, Britt Kerkenberg, riskchef, och Björn Söderlundh, utlåningschef – lyfte med olika ingångar behovet av att vässa analysen och stärka planeringen inför de tuffare tider som av allt att döma är på väg i den kommunala ekonomin. Svåra utmaningar väntar, med hjälp av smart och proaktiv hantering talar mycket för att de flesta problem ändå går att lösa. Den offentliga ekonomin som helhet gick trots allt in i krisen med ett relativt gott hälsotillstånd.

Samtliga deltagare bidrog genom att interaktivt svara på sammanlagt 10 frågor som på olika vis rörde webbinarietemat. Detta blev ett slags ”opinionsmätning” i blixtformat.

I en förenklad summering var webbinariets bedömning bl a att BNP-fallet för 2020 landar på 6-8 procent, att det dröjer 7-12 månader innan samhället är tillbaka i en ny normalitet, att det framöver blir allt svårare att hantera kommunsektorns ekonomi – med regionerna i ett särskilt besvärligt läge, att politiken på nationell nivå kommer att underkompensera kommuner och regioner för minskade intäkter och ökade kostnader, att investeringstakten i kommunsektorn kommer att sjunka samt att de kommunala skattesatserna generellt kommer att höjas.

Titta i efterhand

 

Presentationsbilderna – där vi lagt in alla resultat från den interaktiva frågor & svar-övningen:

 Från coronakris till ny normalitet – presentation