Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest ansluter sig till Nasdaq Sustainable Bond Network

Marknaden för hållbar finansiering får en allt större betydelse i omställningen till ett hållbart samhälle. Volymer och antalet aktörer har vuxit snabbt över de senaste åren. För att en större marknad ska fungera rationellt behövs mer av transparens och överblick.

Ett avgörande verktyg på denna marknad är effektrapportering. Det behövs för att klargöra olika investeringars miljömässiga och sociala värden samt för att möjliggöra korrekt kommunikation mellan de institutionella investerarna och deras slutkunder – såsom fond- och pensionssparare. Redan 2016 tog Kommuninvest initiativ till det nordiska samarbete som mynnat ut i publiceringen och uppdateringen av Nordic Position Paper on Green Bonds Impact Reporting.

Nasdaq Sustainable Bond Network, som startade i december, är en offentligt tillgänglig webbplattform för gröna, sociala och hållbara obligationer. Där publicerar hållbarhetsinriktade emittenter data, och relaterade effektrapporter, för sitt utbud av specifika obligationer. På så vis får hållbarhetsinriktade investerare i ett samlat och effektivt format den information som de behöver för att agera i marknaden och redovisa till slutkund.

Kommuninvest har nu valt att ansluta sig till plattformen. Med tanke på hur marknaden utvecklats är det ett logiskt steg.

– Som en ivrig förespråkare av effektrapportering för gröna obligationer är vi glada att gå med i Nasdaq Sustainable Bond Network. Vi är särskilt stolta över att notera att plattformen bygger sin indikatoruppsättning på rekommendationerna i Nordic Position Paper on Green Bonds Impact Reporting, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

För ytterligare information

Björn Bergstrand
Hållbarhetschef
tel: +46 (0) 70-886 94 76
e-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
tel: 073-068 45 45
e-mail: david.ljung@kommuninvest.se