Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest emitterar 5 miljarder kr i grön obligation

 

Kommuninvest emitterade idag 5 miljarder kr i en ny grön transaktion, den tionde hittills och den sjunde i svenska kronor. Transaktionen bestod av en utökning av den gröna obligationen G2306 som förfaller 2023-06-01. Därmed har denna obligation nu en utestående volym på 11 miljarder kr.

Intresset för transaktionen var mycket stort, med deltagande från 15 investerare. Emissionen övertecknades 1,6 gånger. Transaktionen prissattes i lägre delen av indikerat spann, 3 baspunkter över swapräntan.

– Det glädjer oss att emissionen blev så lyckad. Detta bekräftar den breda och starka efterfrågan på våra gröna obligationer. Kommuner och regioner jobbar intensivt med miljöfrågan och utvecklar kontinuerligt nya gröna projekt. Att det arbetet möts av en så stark efterfrågan från investerarna är mycket positivt, säger Christian Ragnartz, chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

Efter denna transaktion har Kommuninvest sammanlagt ca 37,5 miljarder kr utestående i fem gröna obligationer, varav tre är i svenska kronor och två i USD.

 

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef Skuldförvaltning
tel: 070-607 38 34
e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström
bitr chef Skuldförvaltning
tel: 070-586 78 51
e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
tel: 073-068 45 45
e-mail: david.ljung@kommuninvest.se