Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest planerar för grön emission

Kommuninvest avser att emittera en ny grön transaktion, den tionde hittills och den sjunde i svenska kronor. Transaktionen består av en utökning av den gröna obligationen G2306 som förfaller 2023-06-01 (KOMINS 0,625% Juni-2023 XS1897258098). Denna obligation har idag en utestående volym på 6 miljarder kr. Till ledarbanker för transaktionen har utsetts Danske Bank, Nordea och Swedbank. Transaktionen förväntas, givet marknadsförutsättningarna, emitteras veckan som börjar med 18 maj.

Inom Kommuninvests ramverk för gröna obligationer lånefinansieras kommunala och regionala investeringsprojekt i åtta kategorier: allt från förnybar energi och gröna byggnader till klimatanpassning och hållbar mobilitet. För närvarande har Kommuninvest beviljat över 65 miljarder kr i Gröna lån för 360 investeringsprojekt i fler än 150 kommuner och regioner.

För att finansiera de Gröna lånen utfärdas gröna obligationer. I dagsläget har Kommuninvest sammanlagt ca 32,5 miljarder kr utestående i fem gröna obligationer, varav tre är i svenska kronor och två i USD.

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef Skuldförvaltning
tel: 070-607 38 34
e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström
bitr chef Skuldförvaltning
tel: 070-586 78 51
e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
tel: 073-068 45 45
e-mail: david.ljung@kommuninvest.se