Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kundupplevelsen förbättras successivt trots coronakrisen

De senaste åren har gått i digitaliseringens tecken för många organisationer, så även för Kommuninvest. Med cirka 1 000 kunder runt om i Sverige är digitalisering ett sätt att öka effektiviteten och tillgängligheten. Sofia Frändberg, kundansvarig, berättar om den senaste utvecklingen.

Under de närmsta veckorna skickas ett användaravtal ut till alla kunder. Varför behövs ett användaravtal?

– Våra kunder har säkerligen märkt att vi de senaste åren lagt i en högre växel för att dra nytta av digitaliseringen. Vi har både digitaliserat låneprocessen och successivt utvecklat finansförvaltningsverktyget KI Finans efter kundernas behov. Det här avtalet som vi skickar ut nu ligger till grund för att vi på lång sikt ytterligare ska kunna fortsätta att utveckla den digitala miljön, med fler möjligheter och funktioner.

I närtid möjliggör användaravtalet för ökad flexibilitet, minskad administration och ökad transparens. Berätta mer!

– Det första som avtalet möjliggör är att våra kunder kan göra digitalt affärsavslut, via KI Finans, utan att kontakta sin kundansvarig. För diskussioner, frågor och support finns vi alltid tillgängliga, men vi behöver inte involveras i själva affärsavslutet. På så sätt ökar vi flexibiliteten för våra kunder.

– Ett signerat användaravtal minskar även administrationen på grund av förenklade dokumentationskrav. Detta börjar gälla till hösten då det kommer finnas ett behörighetssystem i KI Finans. Då kommer kunderna själva enkelt kunna sköta vem som får göra affär. Till dess arbetar vi vidare som vi gör i dagsläget.

Hur påverkar den här utvecklingen ditt arbete som kundansvarig?

– I arbetet med en god ekonomisk hushållning arbetar vi nära våra kunder. Genom den här utvecklingen frigörs mer tid för kvalitativt kundarbete. Tid som jag lägger på en fördjupad dialog med mina kunder. Många kunder efterfrågar en strategisk diskussionspartner inom kommunal finansförvaltning och nu kan jag vara det i ännu högre utsträckning.

Under coronakrisen drivs hela Kommuninvests verksamhet på distans. Hur går det för dig som kundansvarig?

– Tiderna förändras. Det märks inte minst nu när vi bedriver vårt arbete hemifrån mestadels digitalt. Det fungerar alldeles utmärkt. Vi har klivit in i en ny era där digitala verktyg och mötesformer blivit ett mer naturligt verktyg i dialogen med våra kunder. Coronakrisen har definitivt pushat på denna utveckling. Det är något vi tar med oss när vi kommer tillbaka till ett normaltillstånd, att möjligheterna att ses inte begränsas till fysiska möten. De hållbarhets- och effektivitetsvinster vi ser nu är något positivt den här krisen fört med sig.

 

Mer information

Användaravtal och digitalt affärsavslut

Frågor och svar om användaravtalet

 

 

Låna digitalt