Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

STIBOR-räntor får 24 timmars fördröjning i KI Finans från 1 juni

STIBOR, den referensränta som svenska banker använder när de lånar pengar av varandra, hanteras sedan den 20 april av Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF). Leverantörsbytet har medfört förändringar i hanteringen av STIBOR. Tidigare har de olika STIBOR-räntorna funnits publicerade dagligen kl 11 hos Riksbanken. I april började SFBF administrera och beräkna STIBOR vilket har medfört dessa förändringar:

  • Alla användare behöver en licens hos SFBF för att ta del av STIBOR samma dag som den publiceras
  • STIBOR publiceras 24 timmar efter att räntorna har satts på SFBF:s hemsida och till tidigare angivna källor för marknadsdata

 

Förändringar i KI Finans från 1 juni

STIBOR visas med 24 timmars fördröjning i appen Marknadsdata i KI Finans.

Portföljers lån och dess betalscheman uppdateras varje natt med den senast inlästa kursen.

Lån från Kommuninvest uppdateras varje morgon med gårdagens STIBOR. I betalschemat för respektive affär ändras status efter inläst ”fixing” från uppskattad betalning till känd betalning.

 

Funktioner i KI Finans som inte påverkas

Marknadsvärderingar och framåtriktade STIBOR-kurvor samt nollkupongskurvor påverkas inte av fördröjningen.

De appar som används i den digitala lånprocessen; KI Prislista, KI Offert och KI Signera kommer fortsatt ha dagens STIBOR.

 

Mer information

Mer information finns på SFBF:s hemsida.

Ordlista och finansiella begrepp