Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

”Det verkar gå sämre – men inte mycket sämre”

SCB publicerade idag ett omfattande paket med uppdaterad statistik på området ”Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner”. Detta ger oss bl a en bättre bild av hur kommuner och regioner resultatmässigt ligger till för år 2020. Emelie Värja, forsknings- och utbildningsansvarig på Kommuninvest, sammanfattar de viktigaste slutsatserna.

Hur går det för kommunsektorn?

– För 2020 kan man säga att det verkar gå sämre, men inte mycket sämre, än tidigare. Dagens siffror gäller kommuners och regioners resultaträkning med utfall per 30 april 2020 samt prognos för hela 2020. Enligt prognosen landar 94 kommuner i ett negativt resultat för 2020. Om man bara ser till verksamheten, och alltså bortser från de finansiella posterna, ökar antalet kommuner med minusresultat till 106.

På regionsidan finns det luckor i siffrorna som gör det svårt att dra några tydliga slutsatser. Två regioner lämnar en prognos med ett positivt resultat, två prognostiserar ett nollresultat och två lämnar ingen prognos. Vad som blir av detta återstår att se.

Hur är det med osäkerheten i prognoserna – är den fortfarande stor?

– Ja, så är det definitivt. Detta ska man hela tiden ha med sig. Vi vet inte särskilt mycket om vart varken smittspridningen eller konjunkturen tar vägen. Det ekonomiska prognosmakandet är svårare än på väldigt länge.

Vilken ny information har vi fått om 2019 och 2018?

– En viktig trend är att investeringstillväxten tycks ha dämpats. Investeringsutgifterna för kommunerna ökade med 5 procent under 2019. Det är en betydligt lägre tillväxttakt än 2018, då den låg på 15 procent och 2017, då den var uppe i hela 20 procent.

Det blir framöver mycket viktigt att följa hur investeringsnivåerna kommer att utvecklas. I grunden finns alltjämt mycket omfattande investeringsbehov. Hur kommunsektorn ska möte de behoven i en tuffare tid blir en av de mest centrala frågorna för den kommunala ekonomin.

Kommunernas resultat blev bättre 2019 än 2018. Detta trots att resultaten i de kommunala bolagen faktiskt försvagades.