Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Finansseminarierna blir till digitalt Finansforum

Kommuninvests finansseminarier är varje höst en återkommande höjdpunkt. Det är då som vi, med hjälp av intressanta gäster, går på djupet i de mest aktuella frågorna i den kommunala ekonomin.

Denna samlade analys blir nu extra viktig. I kölvattnet av coronakrisen står kommuner och regioner inför tuffare tider. Utmaningarna i ekonomiarbetet kan bli både större och svårare än tidigare.

I år har vi också dragit slutsatsen att det digitala formatet, p g a smittorisk och restriktioner, är att föredra. Med digitala lösningar kan vi vara säkra på att alla som vill också har möjlighet att delta.

Det nya digitala konceptet kallar vi för ”Finansforum”. Det består av 8 webbinarier och ett antal workshops på intressanta teman. Allt arrangeras under september och oktober.

Som deltagare väljer man helt fritt vad man vill vara med på. Man sätter ihop sin egen ”favoritmix”. Man kan vara med på alla eller på bara ett enda arrangemang – och allt däremellan.

Finansforum är kostnadsfritt. Detaljerna kommer snart på vår hemsida och i våra sociala kanaler.