Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest emitterar 1,25 miljarder USD i ny obligation

Kommuninvest emitterade idag 1,25 miljarder USD, motsvarande ca 11,6 miljarder SEK, i en ny obligation under USD-benchmarkprogrammet. 

Obligationen, som förfaller 16 februari 2024emitterades med en överteckning (bid-to-cover ratio) på 2,6. Den prissattes 19 räntepunkter över den s k swapräntan samt 26,25 räntepunkter över motsvarande amerikanska statsobligation. 

Detta var Kommuninvests andra USD-emission på relativt kort tid. Den förra, av något mindre storlek och då i en 2-årig obligation, ägde rum 23 april. USD-marknaden, som är en av Kommuninvests tre strategiska upplåningsmarknader, präglas just nu av stor efterfrågan och en prissättning som ligger väl i linje med SEK-marknaden.  

Detta var ännu en bra emission i USD-marknaden. Orderboken var stor och diversifierad, med 93 deltagande investerare. Med hjälp av det stora intresset kunde priset justeras ner med 3 baspunkter. Den positiva dynamiken i USD-marknaden ger oss nu viktiga fördelar i vår upplåning”, säger Christian Ragnartz, chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest. 

Med denna emission har Kommuninvest så långt under 2020 lånat upp ca 77 miljarder SEK. Upplåningsprognosen för året ligger på 150–170 miljarder SEK. 

För ytterligare information

Christian Ragnartz, chef Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström, bitr chef Skuldförvaltning, tel: 070-586 78 51, e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

David Ljung, kommunikationschef, tel: 073-068 45 45, e-mail: david.ljung@kommuninvest.se