Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

”Pilarna pekar åt rätt håll”

Så här en bit in i juni, med våren i bagaget och semestern några veckor bort, kan det vara intressant att göra en statusuppdatering för Kommuninvests verksamhet. Hur ser nuläget ut och vad kan förväntas av framtiden? Maria Viimne, vice vd och affärschef, tar ett helhetsgrepp om resultat och trender.

Om man börjar med att titta på utlåningen till kommuner och regioner? Vart är den på väg?

– I de inledande veckorna av krisen hade vi mycket stora utlåningsvolymer. Dels sökte sig många till oss för att de inte kunde låna själva till rimliga priser. Dels valde några att proaktivt se över och utöka sin upplåning. Sedan 5-6 veckor tillbaka är vi tillbaka på vad som kan beskrivas som normala volymer. Vi pendlar mellan ca 1,7 och 3,3 miljarder i utlåning per vecka. En viss andel av detta består i att existerande kunder i större utsträckning vänder sig till oss. Det är positivt.

Om man summerar ca tre månader av coronakris – hur har det egentligen gått för Kommuninvest?

– På det stora hela taget har det gått utmärkt. Vi har lyckats ta precis den roll som vi ska ta – som ett slags trygg hamn för våra kunder. Vi har varit så stabila att vi inte vid något tillfälle behövt börja ta från våra reserver. Vi har byggt likviditetskapacitet för våra kunder som är minst tre gånger så stark som regelverket kräver. Denna kapacitet har varit intakt under hela våren trots den stora utlåningstillväxten. Det är ett styrkebesked. Skulle det uppstå ny marknadsturbulens framöver talar allt för att vi kommer att kunna hantera även det på ett bra sätt.

Hur går det på upplåningssidan?

– Generellt sett bra. Efter en revidering i april arbetar vi med en upplåningsprognos för 2020 på 150-170 miljarder kr. T o m juni har vi sammantaget lånat upp ca 63 miljarder kr. Vi är alltså ungefär där vi ska vara vid denna tid på året. Vi har lånat mycket i SEK och gjort en transaktion i USD sedan krisen startade. Förhoppningsvis kan vi i någorlunda närtid, när marknadsförhållandena är de rätta, göra en första emission även i EUR. Priserna i EUR-marknaden är på väg i rätt riktning, men har så långt varit för höga jämfört med att låna i SEK eller USD.

Förra veckan återupptog vi aktiviteten i den svenska certifikatsmarknaden – alltså för upplåning med kortare löptider än ett år. Detta blir ett nyttigt komplement till den internationella certifikatsmarknaden. Totalt har vi lånat 5 miljarder kr SEK under våren.

Den gröna finansieringen har expanderat snabbt över de senaste fem åren. Är det en trend som, trots coronakrisen, kan förväntas hålla i sig?

– Det är relativt tydligt att den positiva utvecklingen fortsätter. Vid det senaste mötet i Kommuninvests Miljökommitté godkändes nya projekt för sammanlagt ca 4,5 miljarder kr. Det innebär att vi nu är uppe i ca 70 miljarder kr i beviljade och ca 48 miljarder kr i utbetalda gröna lån. Vid årsskiftet utgjorde de Gröna lånen ca 10 procent av den totala utlåningen. Nu har denna andel ökat till ca 11 procent.

Nu i juni fyller våra Gröna lån 5 år! Det är verkligen värt att fira. Vi var tidigt ute i att möta kommunsektorn ambitioner avseende gröna investeringar och har fortfarande massor kvar att göra på området.

Kan man sammanfattningsvis säga att Kommuninvest mår bra?

– Ja, det kan man absolut säga. Pilarna pekar åt rätt håll. Vi är mycket stabila, har flera intressanta utvecklingsspår igång och står redo att ta oss an de fortsatta utmaningar som krisen kan komma att föra med sig.